📖 👉🏽 message de Bartoota Gooftaa!

📖Waa’ee Sagalee Jireenyaa isa dhageenyeef Waaqayyo haa ulfaatu. Obboleessa keenyafis Ayyaanni waaqayyoo isaaf haa baay’atu!!!
👉🏽kanatti fufuun Obboleessa keenya #Eliyaas waliin #Waaqayyoon_kadhanna.
AFFEERAMTANIITTU!!!
519 views