📖 message de Bartoota Gooftaa!

📖Kanatti fufuu dhaan #Sagalee_Waaqayyoo Mata-duree #Buddeena_Jiraataa_Tokkicha jedhu irratti karaa Obboleessa keenya #Lammii nuuf dhiyaatu dhageenya.
AFFEERAMTANIITTU!!!
503 views