🤝 🎶 message de Bartoota Gooftaa!

🤝Akkam jirtu maatii Waaqayyoo. Ayyaannii, araarrii fi nagaan Waaqayyoo bakka isin jirtan hundumatti isiniif haa baay’atu jechaa,
🎶Sagantaa keenya isa guyyaa haaraa #Faarfannaa dhaan jalqabna. Obboleessa keenya #Ermii waliin waaqeffanna.🎹
AFFEERAMTANIITTU!!!
486 views