Shabshaban kan Amaaraati!" J o i n message de Bartoota Gooftaa!

Picture 1 from Bartoota Gooftaa! 2021-01-29 22:48:19
"Shabshaban kan Amaaraati!"

Sababi Yoonin jedheef akka waan Saba Amaaraa tufateetti waan miidiyaa Hawaasa irra adeemuu qabiyyee inni jechuuf jedhe akka hin taneef kan dhiifama hin gaafachisne ta'uu mirkana’e!

Bal'ina isaa boruun qabee deebi'a!


Halkan gaarii!============
J o i n
============

@MaranataYesuus
@MaranataYesuus
@MaranataYesuus
639 viewsedited